Нашият екип започна работа по нов спектакъл (01.09.2020 г.)

 

Проектът ЧАКАЛНЯТА на Криейтив арт стайл ЕООД е художествено театрално произведение с документални елементи. Историите по действителен случай, на които ще се базира спектакъла, както и автентичните аудио и видео записи на хората, които ще интервюираме, ще бъдат включени в драматургичния материал и мултимедийното съдържание на готовия сценичен продукт. Т.нар. художествена измислица и документалистиката се съчетават в една вълнуваща симбиоза на двата свята този за който мечтаем и този, в който живеем. Чакалнята мястото, където се надяваме, търпим, уповаваме се, изнервяме се, посрещаме се, изпращаме се... където живеем очаквайте УТРЕ. Всеки от нас има своята собствена чакалня, всички си обащаваме, че когато отворим или затворим вратата й, там някъде светът е друг. В лабиринтът от чакални, обаче, времето може да е безощадно и УТРЕ е необозримо и дори понякога невъзможно.

 

"КРИЕЙТИВ АРТ СТАЙЛ" ЕООД, тел. 0896 505 946 e-mail: creativ-art-style@mail.bg